Voucher

Do you want to give someone a gift and look for something unique?

The bungee jump voucher is suitable for every occasion! We are one of two companies in Europe with an ISO 9001: 2015 quality certificate for bungee jumping, which guarantees safety and attracts extreme sports fans. We often host participants of hen and stag parties, there are couples who are engaged at the height of 90 meters just before the tandem jump. The voucher is valid for 12 months from the date of purchase. It can be used without prior reservation first come, first served. Opening hours can be found in " important information" section.

Dear Customer,

We would like to kindly inform you, that on 25th of May 2018. goes live new European Parlaments and European Union regulations Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej „:RODO”, które nakładają na przedsiębiorców obowiązek zwiększenia poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych w stosunku do obowiązujących do tego dnia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). W związku z powyższym BUNGEE JUMPING ZAKOPANE stworzyło nową „Politykę prywatności”, która określa, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe oraz chroniona jest prywatność w przypadku korzystania z usług świadczonych przez BUNGEE JUMPING ZAKOPANE, w tym za pośrednictwem strony internetowej www.bungeezakopane.pl.

Zaznajomienie się z udostępnioną poniżej „Polityką prywatności” umożliwia zrozumienie, jakie dane osobowe i w jakim celu są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane i w jaki sposób można z nich korzystać.

Wprowadzenie nowej „Polityki prywatności” spowodowało automatyczne konieczność wprowadzenia zmian w „Regulaminie sprzedaży voucherów na skoki na bungee Bungee Jumping Zakopane”, jednakże wprowadzone zmiany nie wpływają na korzystanie z usług świadczonych przez BUNGEE JUMPING ZAKOPANE, w tym za pośrednictwem strony internetowej www.bungeezakopane.pl

Personalize your voucher